Publicerad den

Renovera fastigheten – att tänka på

När man talar om renoveringar är det lätt att associera till privatpersoner, villor och bostadsrätter. Men även fastighetsägare behöver renovera med jämna mellanrum för att fastigheten ska vara trygg, fräsch och välfungerande. Att renovera en fastighet är ett mycket stort och tidskrävande jobb där hyresgäster vanligtvis blir drabbade. När renoveringen är klar har levnadsstandarden dock höjts, något som i sin tur skapar ett större intresse för boende och ett ökat fastighetsvärde.

Att renovera fastigheten är bra, men det är också en dyr historia som man gärna vill undvika i den mån det går. För att minska behovet av fastighetsrenoveringar är det viktigt att du har en bra och välfungerande fastighetsförvaltning. Med en fastighetsförvaltning i Malmö (eller önskat område) säkerställer du att fastigheten är omhändertagen och att den fungerar och drivs så optimalt som möjligt. Befinner du dig i Malmö och är i behov av en bra och välfungerande service med duktiga hantverkare rekommenderar vi Nabo. Nabo är idag ledande inom fastighetsförvaltning Malmö och arbetar med alla typer av fastigheter. Hit kan du vända dig om du vill ha hjälp med hela eller delar av underhållet, så att du får en skräddarsydd lösning som passar dig.

Smarta tips när du ska renovera fastigheten

1. Dokumentation och kommunikation

En fastighet är i ständigt behov av renoveringar, även om vissa är mer omfattande än andra. Därför är det en god idé att dokumentera alla renoveringar och fix som du gör. Det gör inte bara att du får stenkoll på vad som fixades eller byttes ut när, utan det ger dig också en tydlig bild av vad som fungerande och inte.

2. Kommunikation

Det är mycket viktigt att du får en tydlig och rak kommunikation med alla hyresgäster. Detta är något som du bör göra så tidigt i processen som möjligt, för att alla ska få känna sig delaktiga. Hyresgästerna är viktigare i renoveringsprocessen än man kan tro och du kommer helt klart vinna i längden på att vara respektfull och informativ.

3. Har du koll på lagen?

Bara för att du äger en fastighet innebär det inte att du kan renovera den precis som du själv känner och efter egna önskemål. Beroende på ditt fastighetsbestånds storlek och kulturhistorisk klassning har du ett flertal lagar och regler att anpassa dig efter. Några av de viktigaste är bland annat:

  • Plan- och bygglagen SFS 2010:900
  • Boverkets byggregler med föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:6
  • Kulturmiljölagen SFS 1988:950
  • Förordning om statliga byggnadsminnen SFS 2013:558
  • Miljöbalken SFS 1998:808
  • Förordning om energideklaration för byggnader SFS 2006:1592
  • Klimatlag 2017:720

4. Välj rätt material till din renovering

Oavsett om det är en relativt ny eller gammal fastighet du har är det rekommenderat att använda material som passar det som finns idag och som är hållbara och giftfria. Det bästa är att försöka använda naturmaterial i den utsträckning som går. Så kallade ”underhållsfria” material är aldrig helt underhållsfria. När de har gjort sitt kommer de att behöva bytas ut helt och hållet, medan naturmaterial oftast kan renoveras.