Publicerad den

Renovera eller byta tak

Som fastighetsägare kommer du förr eller senare behöva renovera eller byta tak. Taket är den kanske viktigaste delen av ditt hus eftersom det skyddar fastigheten från väder och vind. Det är ganska dyrt att byta eller renovera ett tak vilket gör det lockande att själv utföra arbetet för att skära ner på kostnaden. Det är dock inte rekommenderat att utföra takarbeten om du inte vet vad du gör. Man kan säga att om du utför arbetet själv finns det kanske en del jobb som en professionell bör utföra eller om du anlitar en takläggare finns det kanske en del arbeten som du kan utföra själv.

Ett nytt tak bör alltid vara ett tätt tak

Alla takarbeten kräver planering, kunskap och en budget. Ett nytt tak som inte är tätt kan orsaka mycket svåra skador på ett hus som ofta blir betydligt dyrare att reparera än vad det skulle kostat att lägga ett bra och tätt tak från början. Det är inte alltid nödvändigt att leja ut allt arbete om du själv är van vid att bygga. Många arbetsuppgifter är inte speciellt komplicerade men du måste dock kunna utföra dom på rätt sätt. Om du utför din egen takläggning kan du behöva låta professionella utföra exempelvis plåtslageriarbeten såsom jobb runt skorsten, takkupor eller andra komplicerade jobb som kräver skräddarsydda lösningar.

Byte av konstruktion

När du är på gång att renovera ditt tak bör du även fundera på om konstruktionen på ditt tak bör ändras av praktiska eller estetiska skäl. Det innebär att takstolarna (som bär taket) byts ut. Ett byte av takstolar kan till exempel förbättra avrinningen vilket ger en minskad fukbelastning och lägre risk för fuktskador. För byte från ett låglutande tak till ett sadeltak kommer du behöva nya takstolar. Boverk kommer gärna att hjälpa till med ritningar för både de nya takstolarna och eventuell fasadändring. Boverk är ett rikstäckande företag som framställer bygglovsritningar åt företag, privatpersoner samt bostadsrättsföreningar till fast pris. Självklart kommer Boverk att hjälpa dig hela vägen samt sköter gärna större delen av bygglovsprocessen.

Lägga tak själv eller anlita takläggare

Att lägga ett bra tak själv är ett alternativ för dig som är kunnig och som vågar klättra upp på ditt tak. Oavsett vilket krävs en bra planering i god tid. När du börjar arbetet med en takrenovering måste ditt jobb slutföras innan vintern. Du måste tänka på din säkerhet och skaffa någon from av fallskydd som exempelvis en fallsele. Om du anlitar en takläggare för hela eller delar av arbetet bör du ta in minst fem anbud från seriösa och pålitliga företag. Var medveten om att det tyvärr finns oseriösa takläggare som kan orsaka stora problem både för ditt tak och din ekonomi. Om du ändrar beläggningen på ditt tak kan du behöva bygglov på grund av att husets utseende förändras.